Satılan Evi Boşaltma Süresi Ne Kadardır?

Satılan evi boşaltma süresi özellikle kiracı ya da eski ev sahiplerinin araştırdığı konuların başında geliyor. Son dönemlerde emlak piyasası oldukça hareketli bir hale gelmiş olup; konut, arsa, araç alımları gibi pek çok alanda devletin de vermiş olduğu çeşitli imkânlar doğrultusunda satışlar artış göstermiştir.

Konut alım satımında ise bu alanda ortalamanın üstünde bir yoğunluk gözlemlenmektedir. Ekonomik anlamda piyasanın zorlu bir süreç içerisinde oluşu birçok kişi üzerinde ev sahibi olma ihtiyacı hissettirmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında satılan evi boşaltma süresi, yeni ev sahibinin hakları gibi konular konut alan ya da satan kişiler arasında merak konusu olmuştur.

Satılan Evi, Ev Sahibinin Boşaltma Süresi Ne Kadardır?

İstanbul’da lüks konut ve villa ilanları günden güne artış göstermektedir. Satışı yapılan evde kiracının veya mülk sahibinin oturması durumunda tahliye süresi farklılık gösterebilmektedir.

Mülk sahibinin ikamet ettiği evin satışının gerçekleşmesini takiben 30 ila 90 gün içerisinde evin boşaltılması kanunen esastır. Bu süre; tarafların arasında farklı bir anlaşma yapılması durumunda değişiklik gösterebilir.

Sürenin anlaşma durumunda esneklik gösterebileceğinin altı çizilmelidir. Satış işleminin gerçekleşmesinin ardından mülk sahibi belirlenen süre içerisinde evi yeni sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Evin içerisinde oturan hâlihazırda kiracı olması durumunda ise ilgili kanunun, kiracıyı korumaya yönelik birtakım yaptırımları söz konusudur.

Satılan Evi, Kiracının Boşaltma Süresi Kaç Gündür?

Yukarıda da belirtildiği gibi evde bir kiracı bulunması halinde, kiracının haklarının korunması amaçlanır. Bu noktada evi satın alan kişinin bilmesi gereken; kiracının yeni kontratının bulunup bulunmadığı ve kaç yıldır evde ikamet ettiği durumudur.

Satılan evi boşaltma süresi ev sahibine nazaran kiracılarda farklılık gösterebilmektedir. Konutu satın alan kişinin duruma göre hareket etmesi mağduriyet yaşamaması adına önem arz etmektedir.

Yeni ev sahibi, dilerse kontratı devam eden kiracıyı aynı şartlar altında oturtmaya devam edebilir. Ancak çıkarıp kendi oturmak istiyorsa bu durumda süreç ilk olarak eski ev sahibinin kiracısına evin satışını bildirmesi ile başlayacaktır.

Eski ev sahibi satışın gerçekleştiği 1 ay içerisinde kiracısına satışı bildirmelidir. Yahut yeni ev sahibi de satışı yazılı bir şekilde çıkmasını istediği kiracıya bildirebilecektir.

Satılan evde ikamet eden kiracının satılan evi boşaltma süresi, yazılı bildirimin eline ulaşmasını izleyen altı ay olarak belirlenmiştir. 6 aylık süre evin alındığını gösteren tapu belgesi üzerindeki tarih ile başlayacaktır.

Eğer kiracının kira kontratı bu 6 ay dolmadan bitiyorsa, dolduğu tarihten itibaren 1 ay izin verilmektedir. Kiracının durumuna göre belirlenen süre içerisinde taşınması ve evi yeni malike bırakması gerekecektir.

Eğer kiracı evden çıkmamak için diretiyorsa, bu durumda yargı yolu açıktır. İhtarname çekildiyse ve süre dolduysa bu durumda kiracıya tahliye davası açılabilecektir. 01.09.2023 tarihinde 7445 sayılı kanun gereğince, tahliye davalarında arabuluculuk şartı getirilmiştir.

Bu kapsamda ilk olarak iki taraf arasında bir arabuluculuk sürecinin yönetilmesi gerekecektir. Aksi takdirde mahkeme davayı reddedecektir. Arabuluculuk sürecinin etkin olarak yürütülebilmesi için ise mutlaka alanında uzman bir gayrimenkul danışmanı yahut firmasından yardım alınmalıdır.

Yeni Ev Sahibinin Hakları Nelerdir?

Satılık lüks konut ilanları üzerinden yeni alınan bir konut ile ilgili evi satın alan kişinin hakları da bilinmelidir. Yeni ev alan kişilerin haklarını bilmesi, hukuki bir sorun ile karşı karşıya kalmamaları ve gayrimenkul haklarını savunabilmeleri için önemlidir.

Bu noktada mutlaka yeni ev sahibinin satılan evi boşaltma süresi hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Bu kapsamda yeni ev sahibinin hakları şöyle sıralanabilir;

 • Ev sahibinin konut ihtiyacının olması ve başka ikamet edecek konutunun bulunmaması durumu ile evin boşaltılması için ihtar çekme
 • Tahliye süresinin aşılması durumunda dava açma
 • Eve tadilat yapılması gereken durumlarda evin tahliyesini isteme
 • Kiracı varken evi satma
 • Kiracının evi hasara uğratması durumunda tazminat isteme
 • Kiranın ilgili yasa ile belirlenmiş olan miktardan az olması durumunda kiraya zam yapma
 • Kira bedelini yükseltmeye yönelik yeni sözleşme yapma
 • Kiracının oturması durumunda sözleşmeden önce evi boşaltmak istemesi kapsamında zarar karşılama talebi
 • Yeniden kiraya verilme ya da satılma durumunda evin gösterilmesini isteme
 • Depozito isteme hakkı

Konutun yeni sahibinin hangi durumlarda ihtar çekme hakkı olduğu konusunda da bilgi verilmelidir. Bu kapsamda yeni ev sahibi belli durumlarda gerekli gördüğü halde mevcut kiracıya ihtar çekme hakkına sahiptir. Yeni ev sahibinin hakları arasında bulunan ihtar çekme ancak şu durumlarda mümkün olabilir;

 • Kiracının 10 yıldır evde ikamet etmesi
 • Tahliye taahhütnamesi varlığı
 • Kiranın ödenmemesi durumu
 • İhtiyaç sebebiyle tahliye istemi
 • Komşuları rahatsız eden durumların tespiti

Satın alınan evin yeni sahibi ihtar çekmeden önce, kiracı ile sözlü konuşma ve anlaşma yoluna gidebilir. Satılan evi boşaltma süresi ve yasal sorumlulukları hakkında bilgilendirilme yapılmalıdır. İhtar çekilmesi durumu iletişimin mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği durumlarda ikinci bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak